RMA – Nordic

Alla produkter som säljs av Box Technologies levereras med garanti. Om en produkt visar sig vara felaktig kan den alltid lämnas tillbaka av kund till Box Technologies för reparation. Box Technologies reparations center erbjuder hög servicegrad och korta reparationstider.

Rma- Nordic

Swop – Nordic

VILLKOR VID SWOP AVTAL Vid felanmälan innan kl 12:00 skickar Box Technologies en bytesenhet till av er specificerade kund/butik samma dag. Vid anmälan efter kl 12:00 sänds bytesenhet ut dagen efter. Kunden fyller i en felrapport som bifogas utbytesenheten.

Swop – Nordic

RMA – UK

Box väljer noggrant ut våra tillverkningspartners för att kunna erbjuda en produktportfölj med beprövad kvalitet inom design, specifikation och prestanda. För att upprätthålla dessa höga krav under hela produktens livscykel strävar Box Technologies också efter att identifiera tillverkare som kan leverera utmärkt garanti när detta krävs.

RMA – UK