Meddelande
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den viktigaste delen av den europeiska integritetslagstiftningen under de senaste tjugo åren. Den ersätter EU:s direktiv om dataskydd från 1995 (EU-direktiv 95/46/EG), stärker de rättigheter som enskilda personer i EU har över sina uppgifter och skapar en enhetlig lagstiftning om dataskydd i hela Europa.

Dess syfte är att skydda ”fysiska personers” rättigheter och friheter (dvs. levande individer) och att se till att deras personuppgifter inte behandlas utan deras kännedom och när det är möjligt ska de inte behandlas utan deras samtycke.

Box Technologies (Storbritannien och Norden) är leverantör av kundengagemangsteknik och ett helägt dotterbolag till Flytech Technologies, Taiwan.  Hos Box Technologies är våra kunders, leverantörers, anställdas och webbplatsbesökares integritet och säkerhet högsta prioritet, och Box Technologies åtar sig att skydda de uppgifter du delar med oss. Denna sekretesspolicy förklarar hur Box Technologies behandlar uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera enskilda personuppgifter som samlas in och lagras.

Vilken information samlar vi in
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss och våra produkter, och när du köper varor och tjänster från oss. De personuppgifter vi behandlar inkluderar: