BoxTechnologiesär specialister på kundengagemangslösningar.

Vi förser våra kunder med lösningar inom design, utveckling, produktion, installation, implementering och underhåll av maskinvara och fast programvara för att tillgodose deras krav.

Företagets filosofi är att ge en kundservice som överträffar kundernas förväntningar och som erbjuder en hög teknisk kompetens inom alla produktgrupper.

”Kvalitet” är inbäddat i syftet och värderingarna för våra produkter, tjänster och personal. Våra principer kommuniceras via vårt ”CustomerAssuranceProgramme”som har syftet att klargöra vår organisation och ge standardiserad, konsekvent kommunikation till alla våra intressenter.

Det är alla anställdas ansvar att använda ”CustomerAssuranceProgramme”, med början i ledningsgruppen som granskar mål och fattar policybeslut baserat på regelbunden granskning och som främjar ständig förbättring.

Företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra alla aspekter av sin verksamhet genom att komma överens om en total kvalitetsmiljö med sina leverantörspartner och i enlighet med kraven i den internationella standarden ISO9001.

 

 

Ledningens åtagande till kvalitet

  • Vi vill se till att kundens förväntningar förstås, bestäms och kan uppfyllas, i syfte att uppnå fullständig kundnöjdhet.
  • Vi kommunicerar vikten av att möta kundernas behov och alla relevanta lagstadgade och författningsenliga krav genom hela organisationen.
  • Vi ser till att ledningsgranskningar utförs för att granska kvalitetsmål, återkoppling och processresultat, som ett sätt att övervaka och mäta effektiviteten av vårt ”CustomerAssuranceProgramme”(QMS).
  • Vi uppmuntrar deltagande och främjande av kvalitetsansvar bland alla anställda och tredje parter genom kommunikation av standarder, relevant utbildning och bemyndigande av personal att vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla och förbättra våra standarder.

 

Hämta den ISO Certifiering

Hämta den Wee Certifiering

Referenser

"Box Technologies dedication to developing high levels of expertise in its chosen product areas and market sectors makes it the ideal service provider."

Howard Basford