Användning av kiosker för självbetjäning fortsätter att öka på restaurang, i butiksmiljö och i publika miljöer och är ett av de mest snabbväxande produktområdena för Box. Kiosken sparar tid för kunden och minskar de operativa kostnaderna då det krävs mindre personal. En kiosklösning innebär ett effektivt sätt att möta toppar i efterfrågan med bibehållen service utan att personalkostnaden ökar.

Box har lanserat två  nya kiosker för självbetjäning:

K86B 27″

27-tum tryckkänslig skärm som kan stå på golvet eller monteras på vägg eller bänk.
Klicka för att läsa mer om K86B och ladda ner datablad

K889 21.5″
M
indre 21.5-tum kiosk som kan monteras på disken.
Titta på video med K889 (Kontakta Box för mer information)

En kiosk ger ett snabbt alternativ till en vanlig kassatransaktion och håller köerna i schack när det är som mest kundtrafik utan att kräva extra personalresurser.