VILLKOR VID SWOP AVTAL

Vid felanmälan innan kl 12:00 skickar Box Technologies en bytesenhet till av er specificerade kund/butik samma dag. Vid anmälan efter kl 12:00 sänds bytesenhet ut dagen efter.

Kunden fyller i en felrapport som bifogas utbytesenheten och är då skyldig att returnera godset inom 7 dagar. Returen bekostas av kund. Visar det sig att det inte är fel på den felanmälda enheten kommer vi debitera 500 kr i hanteringsavgift.

Om felet inte innefattas av Garantin debiterar Box Technologies Kund för reparationskostnader vilka specificeras separat per gång beroende på felets karaktär.

Utbytesenhet skickas med TNT. Begär separat bilaga för vad det innebär i olika delar av landet.

Era Uppgifter

Produkt(er) att returnera beskrivning

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Search the site