Box Technologies have offices in the UK, Norway and Sweden – please select your location from the dropdown below:

Box Technologies – UK

Address

Box Technologies Ltd, 20 Thame Park Business Centre, Wenman Road, Thame, Oxfordshire OX9 3XA

Phone +44 (0) 1844 264000 / Fax +44 (0) 1844 264097

Email

Sales Department / Technical Support / Marketing Department

Follow us on Social Media

LinkedIn: Box Technologies Limited
Twitter: @BoxTechnologies
YouTube: Box Technologies Ltd

GDPR Compliancy
By filling in the your details you are giving consent for these to be held on our system. This does not affect your right to “Be Forgotten” under the new GDPR laws or opt out of communications at any time.

Name *

Email *

Subject

Message

Box Technologies – Norway

Address

Box Technologies Norway
Torgbygget
Nydalsveien 28
0484 Oslo

Phone +47 22 18 26 35

Email

Salgs Avdeling / Teknisk Avdeling / Markeds Avdeling

Follow us on Social Media

LinkedIn: Box Technologies Limited
Twitter: @BoxTechnologies
YouTube: Box Technologies Ltd

GDPR Godkennelse
Ved å fylle ut dine opplysninger, gir du samtykke til at vi lagrer dine opplysninger i vår database.
Du har alltid rett til å uttale dette fra dine opplysninger når det kreves i samsvar med de nye GDPR-forskriftene.

Hvordan kontakte oss:

Ditt navn (må fylles inn) *

Din e-post (må fylles inn) *

Overskrift

Din melding til oss

Box Technologies – Sweden

Address

Box Technologies Sweden
Upplagsvägen 1 4tr
SE-117 43 STOCKHOLM

Phone +46 (0) 8 120 80 320 / Mobile +46 70 586 12 30

Email

Säljavdelningen / Teknik Support / Marknadsavdelningen

Follow us on Social Media

LinkedIn: Box Technologies Limited
Twitter: @BoxTechnologies
YouTube: Box Technologies Ltd

GDPR Godkännande
Genom att fylla i era uppgifter ger ni samtycke till att vi sparar era uppgifter i vår databas.
Ni har alltid rätt att trots detta avsäga er information från oss när som helst det önskas enligt nya GDPR förordningen.

Kontakta oss:

Ert namn (obligatoriskt) *

Er email address (obligatoriskt) *

Ämne

Ert ärende